Zadavatel:

 • Statutární město Olomouc
 • Horní náměstí 583
 • Olomouc
 • 779 11
 • IČO: 00299308 DIČ: CZ 00299308
 • Telefon: 585 513 111 Fax: 585 513 433
 • Datová schránka: kazbzri
 • Evidenční číslo ISVZ: 630149
 • E-mail: podatelna@olomouc.eu
 • Webová adresa: www.olomouc.eu
 • Doplňující informace: Profil je využíván od 15. 1. 2016. Před tímto datem byl využíván profil ev. č. 348207 na adrese https://www.egordion.cz/ nabidkaGORDION/ profilgordionOlomouc.
Veřejné dokumenty

Skip Navigation LinksDomů > Profily Zadavatelů > Statutární město Olomouc > Zajištění TDS - Švédská ulice - rekonstrukce vodovodu, kanalizace a komunikace

Veřejná zakázka

Název veřejné zakázky: Zajištění TDS - Švédská ulice - rekonstrukce vodovodu, kanalizace a komunikace
Identifikátor veřejné zakázky: P18V00000011
Typ veřejné zakázky: Běžná VZ
Evidenční číslo zadavatele: OI/2017/038
Evidenční číslo ve věstníku veřejných zakázek:
Specifikace veřejné zakázky: Předmětem veřejné zakázky je zajištění technického dozoru (dále jen „TDS“) ve smyslu § 152 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění účinném od 1. 1. 2018, stavby „Štursova 1 – přízemí“ pověřenou osobou, která má autorizaci dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, v platném znění, v oboru dopravním a v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství.

Podmínky výkonu TDS jsou blíže vymezeny v příkazní smlouvě.

Předpokládaná hodnota realizační stavby „Švédská ulice – rekonstrukce vodovodu, kanalizace a komunikace“ je ve výši 6 914 314,- Kč bez DPH.
Druh VZ dle předmětu: služby
Klasifikace VZ - kód CPV:
71315400-3 Stavební dozor
71322100-2 Stavební dozor pro stavebně inženýrské práce
Misto plnění VZ: Olomouc, ul. Švédská
Předpokládaná hodnota VZ v částce bez DPH:
Druh VZ dle hodnoty: malého rozsahu
Lhůta pro podání nabídek do: 07.02.2018 10:00
Datum vyhlášení VZ: 17.01.2018

Účastníci veřejné zakázky

Název účastníka Země Nabídková cena bez DPH Nabídková cena s DPH
60986883 Ing. Vladimír Pecha cz 56,000.00 67,760.00 Detail
25334107 STAVING engineering s.r.o. cz 225,000.00 272,250.00 Detail
46347488 Dopravoprojekt Brno a.s. cz 190,000.00 229,900.00 Detail
25394983 ČECH - ENGINEERING, a.s. cz 295,000.00 356,950.00 Detail
28571690 SAFETY PRO s.r.o. cz 128,000.00 154,880.00 Detail

Vybraní dodavatelé veřejné zakázky

IČ: 60986883
Název: Ing. Vladimír Pecha
Kód země: cz

Sdružení dodavatelů do Společnosti: Ne

Cena dle smlouvy bez DPH: 56,000.00
Cena dle smlouvy s DPH: 67,760.00
Datum podpisu smlouvy: 3/16/2018

Uhrazená částka celkem bez DPH: 0.00
Uhrazená částka celkem s DPH: 0.00

Kontaktní údaje k veřejné zakázce

Jméno a příjmení: Ing. Pavlína Neplechová
Telefon: 588 488 721
Email: pavlina.neplechova@olomouc.eu

Stav veřejné zakázky

Stav řízení veřejné zakázky: "VZ" zadána - uzavřená smlouva
Specifikace zadávacího řízení: Zakázka malého rozsahu
Probíhá el. příjem nabídek/žádostí: Ne
Doplňující informace: Smlouva byla uveřejněna v Registru snluv dne 19.3.2018https://smlouvy.gov.cz/smlouva/4998240

Sledování veřejné zakázky

Pro sledování veřejné zakázky je nutné se přihlásit/zaregistrovat jako dodavatel Přihlášení do el. nástroje Eveza

Dokumenty

Datum vytvoření Dokument uveřejnil(a) Uveřejněno Velikost
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona)

PDF


Název: 17147 Vzva k podání nabídek TDS.pdf
Popis:
17.01.2018 Ing. Neplechová Pavlína 17.01.2018 11:06:24 AM 165 KB

DOC


Název: 17147 Krycí list.doc
Popis:
17.01.2018 Ing. Neplechová Pavlína 17.01.2018 11:06:24 AM 40 KB

DOC


Název: 17147 Čestné prohlášení o základní způsobilosti.doc
Popis:
17.01.2018 Ing. Neplechová Pavlína 17.01.2018 11:06:24 AM 38 KB

DOC


Název: 17147 Prokázání tech. kvalifikace.doc
Popis:
17.01.2018 Ing. Neplechová Pavlína 17.01.2018 11:06:24 AM 60 KB

DOC


Název: PS TDS - Švédská - rek. vod, kan a kom._final.doc
Popis:
17.01.2018 Ing. Neplechová Pavlína 17.01.2018 11:06:24 AM 215 KB

PDF


Název: 17148 VOP 1.10.2016.pdf
Popis:
17.01.2018 Ing. Neplechová Pavlína 17.01.2018 11:06:24 AM 746 KB

DOC


Název: 17139 Realizační SOD Švédská - rekonstrukce vodovodu.doc
Popis:
17.01.2018 Ing. Neplechová Pavlína 17.01.2018 11:06:24 AM 234 KB

7Z


Název: PD.7z
Popis: Realizační projekt
17.01.2018 Ing. Neplechová Pavlína 17.01.2018 11:06:24 AM 60384 KB
Ostatní

PDF


Název: 17147 Oznámení o výběru TDS Švédská.pdf
Popis:
16.02.2018 Ing. Neplechová Pavlína 16.02.2018 10:41:52 AM 120 KB