Zadavatel:

 • Statutární město Olomouc
 • Horní náměstí 583
 • Olomouc
 • 779 11
 • IČO: 00299308 DIČ: CZ 00299308
 • Telefon: 585 513 111 Fax: 585 513 433
 • Datová schránka: kazbzri
 • Evidenční číslo ISVZ: 630149
 • E-mail: podatelna@olomouc.eu
 • Webová adresa: www.olomouc.eu
 • Doplňující informace: Profil je využíván od 15. 1. 2016. Před tímto datem byl využíván profil ev. č. 348207 na adrese https://www.egordion.cz/ nabidkaGORDION/ profilgordionOlomouc.
Veřejné dokumenty

Skip Navigation LinksDomů > Profily Zadavatelů > Statutární město Olomouc > Demolice kasáren Neředín – 2. etapa

Veřejná zakázka

Název veřejné zakázky: Demolice kasáren Neředín – 2. etapa
Identifikátor veřejné zakázky: P18V00000076
Typ veřejné zakázky: Běžná VZ
Evidenční číslo zadavatele: SMOL/2018/002
Evidenční číslo ve věstníku veřejných zakázek:
Specifikace veřejné zakázky: Předmětem plnění veřejné zakázky je vybourání základových a podzemních konstrukcí již neexistujících nadzemních objektů. Součástí předmětu plnění veřejné zakázky je také likvidace všech stávajících zpevněných ploch, zpevněných ploch s asfaltovým a betonovým krytem a zpevněných ploch, jež se mohou vyskytovat již pod úrovní terénu, pás kolem komunikace II/448, kde je nyní náletová zeleň, zde je nutno provést skrývku vrchní části terénu a provést sondy.  V rámci celého areálu je nutno počítat s výskytem drobných lokálních skládek. Likvidace těchto skládek je také předmětem plnění veřejné zakázky. V prostorech objektů č. 82, 88 je pod vrstvou zeminy navážka z inertního materiálu, převážně cihelná drť v mocnosti cca 2 m, tato navážka bude taktéž odtěžena a odvezena na příslušnou skládku.

 

Předpokládá se tento způsob odstranění stavby: Bude provedeno odstranění náletové vegetace v rozsahu potřebném pro odstranění staveb. Po celé ploše území bude provedeno sejmutí vrchní vrstvy zeminy, případně navážky do úrovně min. 25 cm. Dále bude provedeno vytyčení místa, kde se v minulosti nacházely objekty a bude prověřena přítomnost základů a jiných konstrukcí sondami. Dále dojde k obnažení těchto konstrukcí, jejich vytažení a odvoz ze staveniště na příslušnou skládku. Objekty budou demolovány bourací technikou. Konstrukce budou odstraněny kompletně v celém svém rozsahu. Jámy, které vzniknou pod odstranění základových konstrukcí budou zasypány zeminou bez příměsí (je možné použít zeminu ze skrývky, ale pouze za předpokladu jejího přetřízení od nežádoucích příměsí (suť apod.). Celé území bude po odstranění základů a zpevněných ploch zarovnáno za použití ornice a oseto travním semenem.
Druh VZ dle předmětu: stavební práce
Klasifikace VZ - kód CPV:
45110000-1 Demolice a zemní práce
Misto plnění VZ: Areál bývalých kasáren SA leží v Olomouci – Neředíme, v pásu mezi silnicí č. II/448 Olomouc – Topolany a dnešním letištěm a tvoří okraj současně zastavěného území Olomouce. Areálu se bude dotýkat obchvat R 35.
Předpokládaná hodnota VZ v částce bez DPH: 8 250 000
Druh VZ dle hodnoty: podlimitní
Lhůta pro podání nabídek do: 01.06.2018 10:00
Datum vyhlášení VZ: 15.05.2018

Kontaktní údaje k veřejné zakázce

Jméno a příjmení: Ing. Miloš Axmann
Mobil: 603 487 630
Email: axmann@arlinnovation.cz

Stav veřejné zakázky

Stav řízení veřejné zakázky: "VZ" zveřejněna - vyhlášena
Specifikace zadávacího řízení: Zjednodušené podlimitní řízení
Probíhá el. příjem nabídek/žádostí: Ne

Sledování veřejné zakázky

Pro sledování veřejné zakázky je nutné se přihlásit/zaregistrovat jako dodavatel Přihlášení do el. nástroje Eveza

Dokumenty

Datum vytvoření Dokument uveřejnil(a) Uveřejněno Velikost
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona)

PDF


Název: 01 - Výzva k předložení nabídky.pdf
Popis:
15.05.2018 Mgr. Pizur Miroslav 15.05.2018 10:38:33 AM 933 KB

PDF


Název: 02 - Zadavací podmínky.pdf
Popis:
15.05.2018 Mgr. Pizur Miroslav 15.05.2018 10:38:33 AM 7904 KB

ZIP


Název: 02.01 - Krycí list nabídky.zip
Popis:
15.05.2018 Mgr. Pizur Miroslav 15.05.2018 10:38:33 AM 1907 KB

ZIP


Název: 02.02 - Krycí list hodnot hodnotících kritérií.zip
Popis:
15.05.2018 Mgr. Pizur Miroslav 15.05.2018 10:38:33 AM 1913 KB

ZIP


Název: 02.03 - Poddodavatelé účastníka zadávacího řízení.zip
Popis:
15.05.2018 Mgr. Pizur Miroslav 15.05.2018 10:38:33 AM 1722 KB

PDF


Název: 03 - Kvalifikační dokumentace.pdf
Popis:
15.05.2018 Mgr. Pizur Miroslav 15.05.2018 10:38:33 AM 874 KB

ZIP


Název: 03.01 - Seznam stavebních prací.zip
Popis:
15.05.2018 Mgr. Pizur Miroslav 15.05.2018 10:38:33 AM 1730 KB

PDF


Název: 04 - Obchodní podmínky (smlouva).pdf
Popis:
15.05.2018 Mgr. Pizur Miroslav 15.05.2018 10:38:33 AM 996 KB

PDF


Název: 04.01 - Všeobecné obchodní podmínky statutárního města Olomouce pro provedení díla.pdf
Popis:
15.05.2018 Mgr. Pizur Miroslav 15.05.2018 10:38:33 AM 746 KB

PDF


Název: 05 - Situace objektu určených k demolici.pdf
Popis:
15.05.2018 Mgr. Pizur Miroslav 15.05.2018 10:38:33 AM 2734 KB

ZIP


Název: 06 - Soupis stavebních prací, dodávek a služeb.zip
Popis:
15.05.2018 Mgr. Pizur Miroslav 15.05.2018 10:38:33 AM 202 KB